Računalniški program Uponor HSE za projektiranje

 • Software

Omogoča hitre kalkulacije uporabljujoč profesionalni CAD program

Računalniški program Uponor HSE je idealna programska oprema za načrtovanje tehnične strojne opreme stavbe. CAD program izračunava postavitev ogrevalnih površin, toplotni učinek in cevno mrežo za ogrevanje, pitno vodo in odpadno vodo.

Funkcija uvoza datotek dxf, dwg in risb na osnovi skeniranega dokumenta, zagotavlja največjo možnost združljivosti, kot tudi čimbolj nemoteno komunikacijo med arhitekti, projektanti in izvajalci. Nudimo tehnično podporo na vprašanja, ki se lahko pojavijo pred, med in po projektiranju projekta.

Kratke prednosti računalniškega programa HSE

• zelo enostaven in inovativen za uporabo
• uvozna funkcija, npr. za dxf in dwg datoteke ali skenirane risbe, itd.
• učinkovito projektiranje, ki temelji na standardih
• tabelarični in grafični prikaz rezultatov
• kreiranje detajlov konstrukcije, shematskih tlorisov in načrtov polaganja
  • Obseg programa HSE

   • izračun U-vrednosti, vključno s spreminjanjem temperature in Glaser-jevim diagramom
   • izračun standardnih transmisijskih izgub v skladu s standardom DIN EN 12831
   • grafična predstavitev sistemov ploskovnega ogrevanja in hlajenja za tla, stene in stropove v skladu s standardom DIN EN 1264
   • tabelarični prikaz ploskovnega ogrevanja in hlajenja za tla, stene in stropove v skladu s standardom DIN EN 1264
   • avtomatično kreiranje talnih konstrukcijskih detajlov
   • grafični prikaz položaja radiatorjev in hladilnega cevnega omrežja
   • kreiranje shematskih tlorisov in stranskih pogledov
  • Sistemske zahteve

   • Pentium III ali Athlon 750 Mhz
   • 512 MB RAM
   • 500 MB prostega prostora na disku
   • 3D grafična kartica z 32 MB RAM
   • Windows 2000/XP/Vista 32-bit
   • Internet Explorer Verzija 5.0 ali višja
  • Naša podpora za vas

   • podpora s strani našega lokalnega predstavnika
   • pomoč pri instalaciji
   • naročilo računalniškega programa HSE preko spleta (online)
Installation instruction software

Nasveti za instalacijo računalniškega programa HSE

Naslednji PDF dokument vsebuje detajlna navodila in nasvete o tem, kako instalirati računalniški program za projektiranje Uponor HSE enostavno in učinkovito. Vsebuje enostaven in razumljiv pristop (korak po koraku), ki vključuje tudi posnetke zaslona različnih pogledov znotraj računalniškega programa.

Zapri