Pravno obvestilo

Z dostopom do spletnih strani (www) družbe Uponor se strinjate z naslednjimi pogoji. Če se z njimi ne strinjate, spletnega mesta ne boste smeli uporabljati.

Družba Uponor Corporation je lastnik avtorskih pravic za vsebino na teh spletnih straneh. Vse pravice, ki niso izrecno navedene v tem obvestilu, so pridržane. Brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Uponor je prepovedano reproduciranje, prenos, distribuiranje in hranjenje katerega koli sestavnega dela te vsebine v kakršni koli obliki, razen v naslednjih primerih: Družba Uponor dovoljuje brskanje po teh straneh in izdelavo kopij ali izpiskov za osebno, nekomercialno rabo. Posamezni elementi na spletnih straneh so lahko predmet nadaljnjih pogojev.

To spletno mesto in njegova vsebina sta mišljena kot storitev za vse tiste, ki se zanimajo za družbo Uponor. Družba Uponor ne zagotavlja, da bodo te strani delovale neprekinjeno in brez napak. Pridržuje si pravico, da kadar koli pregleda in popravi vsebino na teh straneh ali onemogoči dostop do njih.

V zvezi z vsebino tega spletnega mesta družba Uponor ne daje nobenih jamstev. Družba Uponor Corporation in podjetja iz njene skupine ne odgovarjajo za neposredno in posredno škodo, ki je posledica uporabe ali neuporabe te storitve.

Družba Uponor lahko na svojih straneh objavi povezave do drugih spletnih mest. Pravila za uporabo teh spletnih mest boste pregledali in sprejeli pred uporabo. Družba Uponor nima nadzora nad vsebinami na teh spletnih mestih in ne prevzema nobene odgovornosti za materiale, ustvarjene ali objavljene na njih. Poleg tega povezava do spletnega mesta, ki ni v lasti družbe Uponor, ne pomeni, da družba Uponor podpira to spletno mesto ter informacije, izdelke ali storitve, objavljene na njem.

Uponor je registrirana blagovna znamka družbe Uponor Corporation. Imena izdelkov so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Uponor. Drugi izdelki in imena podjetij, omenjena v tem obvestilu, so blagovne znamke ali imena svojih lastnikov.

Brez predhodnega pisnega soglasja družbe Uponor ali drugega lastnika z dostopom do spletnega mesta ne pridobite nobene licence ali pravice do uporabe grafike na tem spletnem mestu.
Zapri