Uprava in vodstvo

  • Management

Izvršni odbor in njegove globalne odgovornosti

Uponor kot podjetje

Družba Uponor Corporation je uvrščena na borzo NASDAQ OMX stock exchange  v Helsinkih na Finskem. Matična družba Uponor Corporation in njene hčerinske družbe zato upoštevajo pravila in predpise, ki veljajo za podjetja na tej borzi. Družba Uponor upošteva tudi določila finskega Kodeksa upravljanja gospodarskih družb, ki ga je izdalo združenje za trg vrednostnih papirjev Securities Market Association.


Model upravljanja podjetja je podrobno opisan v Upravljanje gospodarske družbe v razdelku Investors section tega spletnega mesta. V razdelku je tudi podroben opis za notranji nadzor, upravljanje tveganja, notranje in zunanje revizije ter obvladovanje notranjih težav.

Corporate governance

Korporativno vodenje

Del o korporativnem vodenju vsebuje detajlni opis Uponorjevih postopkov za interno kontrolo, rizično upravljanje, notranje in zunanje presoje kot tudi notranje zadeve.

Zapri