Sodelovanje s skupnostjo

  • Collaboration with Uponor

Prevzemanje odgovornosti

Zavedamo se, da lahko le z združevanjem naših virov z zunanjimi interesnimi skupinami ustvarimo trajnostne skupnosti za prihodnje generacije. Naše dejavnosti segajo od partnerstva s strokovnjaki na področju gradbene industrije do sodelovanja z akademsko sfero. Z izvajanjem trajnostnih politik v gradbeništvu, imamo priložnost prispevati k dobrim praksam v trajnostnem razvoju objektov in s sodelovanjem z akademskim svetom, imamo možnost pomagati pri razvoju prihodnjih strokovnjakov v trajnostni gradnji.

Varčevanje z naravnimi viri je ključnega pomena za rastline, živali in celotno človeško družbo. Smo aktiven partner in podpiramo SIWI in nagrado Stockholm Water Prize. Letna nagrada je podeljena tistim posameznikom, institucijah ali organizacijah, katerih delo v veliki meri prispeva k ohranjanju in varovanju vodnih virov ter izboljšanju zdravja ljudi in ekosistemov, s čimer se nam pridružujejo v prizadevanjih, da bi ustvarili boljša človekova okolja.

Na nacionalni in lokalni ravni smo prisotni s številnimi organizacijami in prirejanjem dogodkov z enakimi nalogami. Sem spada veliko vrst programov pomoči, kot je Make It Right, ki gradi varne, trajnostne in cenovno dostopne domove za družine in usmerja svoja prizadevanja za obnovo New Orleansa po orkanu Katrina, do majhnih, vendar pomembnih projektov, kot so pomoč pri obnovi naravnega habitata morskih orlov (Pandion haliaetus) na jugu Finske. 
 

Partnerstvo s strokovnjaki

Sodelovanje in oblikovanje partnerstev je osnova našega pristopa k spodbujanju trajnostnega razvoja v gradbeništvu. Tako lahko prispevamo k okoljskim izboljšavam v procesu gradnje, od projektiranja pa vse tja do zaključenega projekta.

Aktivno sodelujemo v naslednjih ključnih industrijskih forumih:

 Encord logo

ENCORD 
Smo člani združenja ENCORD (evropsko združenje gradbenih podjetij za raziskave in razvoj), in prispevamo, skupaj z glavnimi industrijskimi podjetji, k razvoju širokega evropskega koncepta in okvirja referenc za trajnostni razvoj v gradbeni industriji. Oglejte si ENCORD - listino o trajnostnem razvoju. 

   
 Teppfa logo

TEPPFA 
Kot člani združenja TEPPFA (evropsko združenje proizvajalcev plastičnih cevi in fitingov), smo zavezani k promociji interesov industrije na evropski ravni in osredotočenju na okoljske zadeve in trajnostni razvoj. V Severni Ameriki prav tako sodelujem v aktivnostih, povezanih s trajnostnim razvojem na osnovi ameriškega združenja PPFA (Združenje plastičnih cevi in fitingov).

   
 Nordic build logo

 NORDIC BUILT 
Nordic Built je nordijska iniciativa za pospeševanje razvoja trajnostnih konceptov gradnje, ki so potrjeni s strani nordijskega ministrstva za trgovino in industrijo. Program Nordic Built bo priskrbel atraktivna in učinkovita prizorišča za sodelovanje in bo odobril projekte, ki predstavljajo vrhunske rešitve. Zaradi tega je Uponor član tega združenja.

   
 FIBBC logo Green Building Councils

V kar nekaterih državah smo člani Green Building Council, ki promovira trajnostni razvoj v praksi. Smo tudi člani finskega združenja Green Building Council. 

Zapri