Okolje

 • Uponor Operations

Sistem ravnanja z okoljem

Varstvo okolja je v središču naše dobavne verige. Standard ISO 14001 predstavlja temeljni sklop standardov, ki jih organizacije uporabljajo za oblikovanje in vzpostavitev učinkovitega sistema ravnanja z okoljem.

  • Trajnost v delovanju

  • Trajnostna dobavna veriga sega preko naših dejavnosti. Zato pričakujemo, da tudi naši dobavitelji delujejo v skladu z načeli standarda ISO 14001 in ISO 9001 ter sedanjo zakonodajo o okolju in o odnosih zaposlenih. Cilj našega okvirnega sporazuma z dobavitelji je zagotavljanje standardov, ki urejajo kakovost in odgovornost podjetij v naši dobavni verigi.

  • Učinkovita raba energije in obnovljivih virov energije

  • Na podlagi ocen, ki so bile zbrane o naših procesih delovanja, so največji vplivi na okolje posledica rabe energije v naših proizvodnih objektih, prevoza in druge logistike. To je razlog, da si prizadevamo za zmanjšanje naše energetske potrebe ob sočasnem povečanju rabe obnovljivih virov energije.

  • Aktivno zamanjševanje ogljikovega dioksida

  • Sodelujemo v projektu Carbon Disclosure (CDP). Od leta 2009 merimo emisije toplogrednih plinov in vpliva podnebnih sprememb. Iz leta v leto želimo izboljšati našo stopnjo emisij, kot tudi natančnost podatkov o emisijah CO2. Zastavili smo si cilj za zmanjšanje emisij CO2 za 15% do leta 2015 (osnova: leto 2009).

  • Zmanjševanje količine odpadkov in recikliranje

  • Ravnanje z odpadki je cilj razvoja v naših proizvodnih obratih. Plastiko se da reciklirati, tako se del našega presežka lahko uporablja v drugih proizvodnih procesih. Poleg tega lahko del naših odpadkov uporabimo za pridobivanje energije, s čimer se zmanjša količina odpadkov, ki končajo na odlagališču.

Indicators

Kazalniki trajnosti

Nenehno razvijamo merjenje ključnih okoljskih kazalnikov v naših proizvodnih in logističnih operacijah, ki zajemajo vse enote Uponorja po svetu.

 

Zapri