Informacija o evropski uredbi REACH

  • Reach

Kaj je REACH?
Uredbo Evropske skupnosti o kemikalijah so prenovili in jo nadomestili z uredbo REACH (EC 1907/2006), ki je začela veljati s 1. junijem 2007. REACH (Registration, Evaluation, Authorization and restriction of CHemical substances - registracija, evaluacija, avtorizacija in omejevanje kemičnih substanc) združuje številna obstoječa pravna besedila iz uredbe o kemikalijah. Namen nove uredbe je doseči višjo raven informacij o kemikalijah, proizvedenih ali uvoženih v Evropsko skupnost. Z izvajanjem te uredbe se zmanjšajo tudi tveganja, povezana z uporabo kemikalij.

Kakšne spremembe prinaša uredba REACH?
REACH temelji na načelu odgovornosti, ki se nanaša na industrijo.
Uredba je obvezna za proizvajalce in uvoznike, kakor tudi za industrijske in poslovne uporabnike/predelovalce. V skladu z načelom obrnjenega dokaznega bremena, REACH prenaša odgovornost za kemijsko varnost teh oseb. V prihodnosti morajo dokazati, da so lahko njihovi izdelki varni za ravnanje in da ne povzročajo škode predelovalcem in potrošnikom ter po nepotrebnem onesnažujejo okolje. To ni več naloga nacionalnih inštitucij.

Posledice uredbe REACH?
V skladu z uredbo REACH je potrebno vse snovi, ki se proizvajajo ali uvažajo v količini več kot eno tono na leto, registrirati preko nove Evropske agencije za kemikalije (ECHA) v Helsinkih (razen polimerov). Zato je potrebno predložiti obsežne osnovne podatke o teh snoveh (identiteta, tveganje onesnaženja, razvrščanje in ravnanja z njimi) v obliki registracijske dokumentacije. Registrirati je potrebno posamezne snovi, ki sestavljajo proizvod (ne sam proizvod), tudi če so le del priprave ali izdelka. V skladu z načelom "Ni podatkov, ni trga", se lahko na evropskem trgu prodajajo le registrirane kemične snovi. Neregistrirane snovi bodo postale nezakonite.

Postopek priprave uredbe REACH se je začel s predhodno registracijo "snovi v začetni fazi" (od 1. junija do 1. decembra 2008). Registracijo velikih količin snovi, ki so okolju škodljive in zelo nevarne, je potrebno izvesti v treh letih in pol po začetku veljavnosti uredbe; za vse druge snovi, je rok za registracijo od tri in pol do 11 let.

Uponor in REACH
Uponor podpira temeljna načela nove uredbe, katere namen je izboljšanje upravljanja s kemikalijami in povrnitev zaupanja družbe v njihovo uporabo.

Uponor je nadaljnji uporabnik v skladu s členom 3 št. 13 uredbe REACH in zato ni zavezan k registraciji svojih izdelkov/sistemov. V predpisanih rokih, morajo nadaljnji uporabniki zagotoviti, da uporabljajo le registrirane snovi.

Uponorjevi dobavitelji so morali predhodno registrirati navedene snovi oz. narediti s tem povezane priprave do konca leta 2008. Ti dobavitelji so potrdili predhodno registracijo ali namero, da se registrira izdelke, za zagotovitev skladnosti Uponor izdelkov/sistemov z uredbo REACH. Uponor bo redno spremljal izpolnjevanje svojih dobaviteljev o njihovih obveznostih v okviru uredbe REACH v zvezi z izdelki/sistemi Uponor.

Na podlagi informacij svojih dobaviteljev, Uponor izjavlja, da so njegovi izdelki/sistemi v skladu z zahtevami uredbe REACH. V primeru da so v končnih izdelkih snovi (v koncentracijah nad 0,1% (w/w)), ki so navedene na seznamu snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC, objavila Evropska agencija za kemikalije (ECHA), 28. oktobra 2008), bo Uponor razkril/navedel te snovi v svojih varnostnih listih.

Za dodatne informacije o svoji vlogi in odgovornosti v zvezi z uredbo REACH, se obrnite na svojo nacionalno službo za pomoč uporabnikom. Kontaktni podatki nacionalnih služb za pomoč uporabnikom so na voljo na Echa website.

Uredba REACH vsebuje tudi predpise o varnostnih listih. Varnostni listi ostajajo ključni element pri komunikaciji med dobaviteljem in stranko v zvezi z vprašanji o varnosti in aplikacijah, tako za snovi kot pripravo. Zato bomo dodali dodatne informacije na naše varnostne liste, ki opisujejo izpostavljenost ljudi in okolja (tako imenovani "scenariji izpostavljenosti") med uporabo snovi/pripravo. Ti scenariji morajo zajemati vse aplikacije naših strank.

Preko te spletne strani vas bomo obveščali in objavljali nove informacije o tej uredbi.

Če imate dodatna vprašanja ali potrebujete več informacij, nas prosim kontaktirajte preko emaila: reach(at)uponor.com.

Za dodatne informacije o novi uredbi REACH obiščite stran European Chemical Agency (ECHA) website. 

Prenosi:

REACH deklaracija o ustreznosti

Zapri