Trajnostni razvoj

 • sustainability

Obogati življenje

Trajnostni razvoj - razvoj in blaginja globalne skupnosti, ki temelji na okoljskem upravljanju, socialni blaginji in gospodarski rasti.

Za Uponor je ključnega pomena:
• naša vizija, da po vsem svetu naše rešitve bogatijo način življenja ljudi
• sodelovanje s strokovnjaki za ustvarjanje boljših človekovih okolij

Tako je že več let trajnosti razvoj ključni dejavnik v našem načinu dela. Uponor se je uveljavil kot vodilni partner pri gradnji trajnostnega okolja. Prizadevamo si, da z razvojem inovativnih in odgovornih rešitev, ki izboljšujejo človekova okolja ter hkrati zmanjšujejo vpliv na okolje, ustvarimo dobičkonosno rast kot podjetje z usmerjenostjo v trajnostni razvoj.

Naša vizija za Uponor leta 2020:
Močno razvita kultura trajnostnega razvoja, kjer je trajnostni razvoj jasno povezan z našimi vrednotami in je široko predstavljen z dejanji naše celotne organizacije ter prispeva k dobičkonosni rasti našega poslovanja.

Zaradi našega prepričanja v trajnostno prihodnost, smo zavezani k:

Močni integraciji trajnostnega razvoja v našo podjetniško miselnost:
Zmanjšanju našega vpliva na okolje:
Izboljšanju življenja preko naših inovativnih rešitev:
Vključevanju zunanjih interesnih skupin na našo pot trajnostnega razvoja:
Corporate mindset teaser

Za uspeh na naši poti k trajnostni prihodnosti se zavedamo, da je potrebno razviti trajnostno podjetniško kulturo s popolno predanostjo in sodelovanjem vseh zaposlenih.

Environmental mindset teaser

Zavedamo se, da lahko način obdelave surovin in dobave proizvodov na naše trge bistveno prispevajo k zmanjšanju vpliva na okolje v celotnem življenjskem ciklu objekta in gradnje.

solutions mindset teaser

Z našimi inovativnimi rešitvami lahko pomagamo doseči nič emisij ogljika v udobnih in zdravo grajenih okoljih.

stakeholders teaser

Zavedamo se pomena sodelovanja z vsemi našimi interesnimi skupinami pri ustvarjanju trajnostne skupnosti za prihodnje generacije.

Izpolnjevanje naših zavez:

 • Society
 • Trajnostna miselnost
 • Spoznali smo, da moramo vpeljati močno osredotočeno miselnost skozi našo organizacijo.

 • Operations
 • Okolje
 • Nadziramo celotno delovanje dobavne verige za zmanjšanje vpliva na okolje.

 • Systems
 • Inovativne rešitve
 • Verjamemo v rešitve, ki pomagajo doseči nič emisij ogljika na okolje.

 • Collaboration
 • Združevanje z družbo
 • Trajnost se začne z načinom, kako ravnamo z ljudmi, od zaposlenih do široke skupine delničarjev.

Zapri