Dovod in porazdelitev

Razdelilec Vario S iz nerjavnega jekla

Kompakten razdelilec za enostaven priklop

Razdelilec Uponor Vario S iz nerjavnega jekla je kompakten razdelilec, ki ga sestavljata dva dela iz posebnega nerjavnega jekla z vgrajenimi ventili. Razdelilec je lahko opremljen tudi z balansirnim ventilom s ploščatim tesnjenjem ter balansirnimi in zapornimi ventili s kapami, pripravljenimi za vgradnjo termopogonov na povratnem delu razdelilca. Druga možnost je z vgrajenimi odzračevalnimi ventili ter polnilno in izpustno pipo na dovodnem in povratnem delu.