Upravljanje potreb po vodi

Inovacija

Upravljanje potreb po vodi

Varčna uporaba vodnih virov

Voda je nepogrešljiv vir za ljudi, živali in rastline. Številni ljudje pa ne vedo, da je tudi omejen vir na našem planetu. Voda je naš najpomembnejši vir, ki mu bomo v prihodnjih letih posvečali vse več naše pozornosti. V prihodnosti bo zato strokovno gospodarjenje z vodo bistveno za preživetje na našem planetu. Uponor stalno širi svoje znanje na področju pitne vode. V ta namen, v sodelovanju z našimi partnerji, razvijamo nove tehnologije. Nadzorovanje kakovosti vode ter povezovanje "interneta stvari" (IOT) s pametnim nadzorovanjem in upravljanjem oskrbe s pitno vodo predstavlja pravo pot za varno prihodnost.

Nadzorovanje in zmanjševanje porabe vode

Nadzorovanje in zmanjševanje porabe vode

Uponor ni inovativen le na področju razvoja izdelkov, ampak tudi na področju teme, imenovane „internet stvari (Internet of Things - IOT)“. Naš ameriški partner, Belkin International, je eno od vodilnih ponudnikov izdelkov v panogi elektronike za široko uporabo, omrežne tehnologije in tehnologije pametnih hiš. Skupno podjetje „Phyn“ združuje usposobljenosti obeh podjetij. Podjetje razvija sisteme za samodejno nadzorovanje oskrbe s pitno vodo v zgradbah. Cilj je preprečiti iztekanja in nenazadnje zmanjšati porabo vode. To ustvarja edinstveno dodano vrednost, ki zagotavlja enake prednosti tako za potrošnike kot tudi industrijo.
Uponor s tem skupnim podjetjem znatno razširja svoja obstoječa področja uporabe. Podjetje pa hkrati tudi povečuje svojo usposobljenost pri oskrbi s pitno vodo in njeni higieni. Internet stvari (IOT) je tako prvič povezan s pametnim nadzorovanjem in upravljanjem oskrbe s pitno vodo. To je pomemben korak na področju tehnologij pametnih hiš.

Sistem zgodnjega opozarjanja na iztekanja

Komunalna podjetja bi lahko preprečila izgubo vode med transportom ter s tem prihranila vire in denar. Zgodnje opozarjanje na iztekanja ali polomljene cevi zmanjšuje škodo, s tem pa tudi na primer zavarovalne premije. Strokovnjaki na področju načrtovanja bi lahko dostopali do digitalnih podatkov iz sistemov, ki so bili že vgrajeni pri načrtovanju velikosti sistemov oskrbe s pitno vodo. Podjetja, specializirana za načrtovanje sistemov za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo, bi lahko svojim strankam ponudila dodatne storitve nadzorovanja:

Več informacij o Phyn
phyn

Analiziranje kakovosti vode v nekaj sekundah